Mar 24, 2008

แนวต้าน

หากเคยฟังข่าวเศรษฐกิจ คงเคยได้ยินคำว่า "แนวรับ" "แนวต้าน" เวลามีข่าวเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือการซื้อขายหุ้นนั่นเอง

โดยปกติ หลักทรัพย์(หุ้น)ตัวหนึ่ง จะมีมูลค่าที่ควรจะเป็น ณ ราคาหนึ่ง ราคาที่ควรจะเป็นนี้ สะท้อนถึง ความเชื่อมั่น ที่นักลงทุนเชื่อว่าหุ้นตัวนั้นสามารถสร้างกำไรกลับมาได้ในอนาคตมากน้อยเท่าไหร่
หากว่าราคาที่ควรจะเป็นต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้น นักลงทุนก็จะขายหุ้นตัวนั้นออกมา ขายจนถึงระดับราคาหนึ่ง (ควรเท่ากับราคาที่ควรจะเป็น) ที่มีคนอื่น เชื่อว่า ณ ราคานั้น คุ้มค่ากับการลงทุน ก็จะเข้ามาช้อนซื้อ ระดับราคานี้ เราเรียกว่า "แนวรับ"
ตรงข้าม หากว่า ราคาตลาดปัจจุบัน ต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นของหุ้น นักลงทุนก็จะซื้อเก็บไว้ ใครๆก็จะซื้อ ราคาหุ้นก็จะเพิ่มสูงขึ้นจนถึงราคาหนึ่งที่เห็นว่า ได้กำไรหากขายต่อ หรือไม่คุ้มหากจะซื้อเพิ่มในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ตอนนั้น ก็จะมีการเทขายออกมา ระดับราคาตรงนี้ เราเรียกว่า "แนวต้าน"

"แนวต้าน" จึงเป็นเหมือนเส้นขอบทางจิตวิทยาการลงทุน สะท้อนถึงความเชื่อ ที่นักลงทุนมีต่อ ความสามารถในการสร้างกำไรของหุ้นตัวนั้นในอนาคต

ราคาที่ควรจะเป็น หรือ ราคาเหมาะสม สามารถหาได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งมีหลากหลายวิธีคิด แต่ประเด็นหลัก คือ นักวิเคราะห์ ต้องมีข้อมูลสำคัญจำเป็น ที่มากเพียงพอ

หลายครั้ง ราคา จึงทะลุแนวต้านเดิม ไปทดสอบ แนวต้านใหม่ เพราะมีคน เชื่อ ในศักยภาพของหุ้นตัวนั้น

เหมือนชีวิตคนเรา...

หลายครั้ง เราไม่เชื่อมั่นทั้งในตัวเอง และต่อคนอื่น เพราะ ประสบการณ์ในอดีต เจออย่างงี้ทีไร ก็ล้มทุกที หลายครั้งเข้า สิ่งนั้น ก็กลายเป็น แนวต้าน ในชีวิตของเรา ทั้งในการใช้ชีวิตตัวเอง และมอบหมายภารกิจให้ผู้อื่น

บางคน จึงมอง แนวต้าน เป็นขอบเขตข้อจำกัดของชีวิต
แต่สำหรับอีกหลายคน เรามอง แนวต้าน เป็นโอกาส

แนวต้าน ของชีวิตในวันนี้ คือ ฐานของชีวิตที่เติบโตขึ้นในวันพรุ่งนี้

ในภาษากรีก คำว่า ปัญหา ( PROBLEM ) แปลว่า ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า

ไอสไตน์ เคยกล่าวไว้(ประมาณนี้)ว่า "ในการแก้ปัญหาหนึ่ง เราจำเป็นต้องใช้ระดับคิดที่สูงกว่าตอนสร้างปัญหานั้นๆ" เราไม่สามารถใช้ระดับคิดเท่าเดิมกับตอนสร้างปัญหา มาคิดแก้ปัญหาได้ เพราะเราจะคิดไม่ออก

หากมี หุ้น สักตัวหนึ่ง ที่มีการ ทดสอบแนวต้านใหม่ อยู่อย่างสม่ำเสมอ น่าสนใจว่าหุ้นตัวนั้นคงมี ปัจจัยพื้นฐาน บางอย่างที่ดี ถือเป็นหุ้นห่านทองคำที่สมควรหามาไว้ในครอบครองยิ่ง
ฉันใดก็ฉันนั้น

ชีวิตคนหนึ่งคน ที่ทำการทดสอบ แนวต้านใหม่ๆ อยู่เสมอ สะท้อนถึงการมีพื้นฐานชีวิตที่ดี น่าจะเป็นชีวิตที่เกิดผลเกิดประโยชน์ให้กับมนุษยชาติได้อีกเยอะ

But they that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint. Isaiah 40:31 KJV(ขออภัย ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยไม่ถึงใจพอ)

สู้กันต่อไปนะ ชาวโลก ^^

No comments:

Post a Comment